Siirry metatietojen loppuun
Siirry metatietojen alkuun

Datasta oivalluksia ja bisnestä - webinaarisarja

DOB webinaarisarja jatkuu hankkeen jälkeenkin tavoitteena jakaa kokemuksia ja hyviä käytäntöjä data-analytiikan ja palvelumuotoilun hyödyntämisestä palvelujen ja toiminnan kehittämiseksi.

Kun haluat pitää oman webinaarin, ota yhteyttä: Timo Simell, timo.simell at tieke.fi.

 

 


Webinaari:

Yhteiskehittäminen ja fasilitointi palvelujen kehittämisessä

Aika: Ilmoitetetaan myöhemmin

Osoite: http://tieke.adobeconnect.com/webinaari/.

Webinaarissa käydään läpi kokemuksia yhteiskehittämisestä ja fasilitoinnista hankkeen puitteissa sekä vähän myös puitteiden ulkopuolelta. Tule mukaan kuulemaan kokemuksia ja keskustelemaan siitä miten fasilitointia voitaisiin hyödyntää oman organisaatiosi kehittämistoiminnassa!

 

Yhteiskehittämisellä on keskeinen rooli asiakaslähtöisten palvelujen kehittämisessä. Fasilitoidut työpajat ovat suosittu ja toimiva tapa ottaa asiakas mukaan kehitystyöhön. Fasilitoinnin avulla pyritään varmistamaan että työpajassa päästään asetettuihin tavoitteisiin ja että työpaja pysyy aiheessaan. DOB-hankkeen palvelumuotoiluosuus painottui vahvasti fasilitoituihin yhteiskehittämisen työpajoihin. Hankkeen aikana toteutettiin yli 40 työpajaa eri organisaatioiden kanssa.

Webinaarin vetäjinä ovat hankkeen palvelumuotoiluvalmentajat Outi Kinnunen sekä Jaakko Porokuokka, jotka myös opettavat fasilitointia Laurea-ammattikorkeakoulun ylemmän korkeakoulututkinnon tutkinto-opiskelijoille.

Webinaari on tarkoitettu data-analytiikasta ja palvelumuotoilusta ja -ajattelusta kiinnostuneille yrityksille ja julkisen sektorin toimijoille.

Webinaari on maksuton.

Webinaarissa varataan aika keskustelulle.

Datasta oivalluksia ja bisnestä (DOB) hanke auttoi yrityksiä ja muita organisaatioita ottamaan haltuun data-analytiikka ja palvelumuotoilu osaksi organisaation toimintaa. Hankkeen tuloksena syntyi useita uusia palveluja ja uutta liiketoimintaa. 6Aika -ohjelmaan kuulunut DOB-hanke päättyi 31.12.2017 mutta verkosto jatkaa toimintaansa.

Jaakko Porokuokka

Laurea

Outi Kinnunen

Laurea


Menneet webinaarit

 


Webinaari:

Datapohjainen palvelujen kehittäminen - DOB-hankkeen tuloksia ja kokemuksia


Aika: 23.1.2018 kello 9-10

DOB-hanke päättyi ja DOBit -verkosto käynnistyi

Webinaarissa esitellään Dob-hankkeen tuloksena syntyneitä uusia palveluja, parhaita käytäntöjä datapohjaisen palvelujen kehittämisessä, DOB-työkalupakki, joka sisältää mm DOB virtuaalikurssin data-analytiikan ja palvelumuotoilun perusteiden opiskelemiseksi. Lisäksi esitellään mikä on DOBit -verkosto

Datasta oivalluksia ja bisnestä (DOB) hanke auttoi yrityksiä ja muita organisaatioita   ottamaan haltuun data-analytiikka ja palvelumuotoilu osaksi organisaation toimintaa. Hankkeen tuloksena syntyi useita uusia palveluja ja uutta liiketoimintaa.  6Aika -ohjelmaan kuulunut DOB-hanke päättyi 31.12.2017 mutta verkosto jatkaa toimintaansa. 

 

Sadonkorjuuta: DOB-webinaarissa esitellään hankkeen tuloksena syntyneitä uusia palveluja, joita syntyi eri toimialoille: terveys- ja hyvinvointipalvelusta konepajateollisuuteen, asiakastyytyväisyyden johtamisesta rakennettuun ympäristöön ja matkailuun. Webinaarissa poimitaan kokemuksia ja parhaita käytäntöjä hankkeen varrelta: mikä on kriittistä datapohjaisten palvelujen kehittämisessä, mitkä ovat keskeisiä onnistumisen edellytyksiä? Webinaarissa esitellään DOB-työkalupakki, joka sisältää mm DOB virtuaalikurssin data-analytiikan ja palvelumuotoilun perusteiden opiskelemiseksi.

Uuden kylvö: Data-analytiikan ja palveluajattelun edistämiseksi on perustettu verkosto jatkamaan DOB-ilosanoman levittämistä. Verkostossa on mukana DOB -hankkeessa mukana olleita ja uusia asiasta kiinnostuneita. DOBit -verkosto jakaa parhaita käytäntöjä ja kokemuksia ja edistää data-analytiikan ja palveluajattelun hyödyntämisestä eri toimialoilla.  Webinaarissa kerrotaan lisää mitä ja miten. Tervetuloa ensimmäiseen DOBit-tapaamiseen 30.1.2018 klo 13 Helsingin kaupungintalolle. Lisätietoa ja ilmottautuminen.

Webinaari on tarkoitettu data-analytiikasta ja palvelumuotoilusta ja -ajattelusta kiinnostuneille yrityksille ja julkisen sektorin toimijoille.

Webinaari on maksuton.

Webinaarissa varataan aika keskustelulle.

 

DOB webinaari-sarja esittelee DOB innovaatioalustan ja sen mahdollisuuksia sekä sovelluksia ja yritysesimerkkejä. Seminaarisarjassa kerrotaan käytännössä miten yritys voi päivittää kilpailuetunsa data-analytiikan ja palvelumuotoilun keinoin datatalouden aikaan.


Jyrki Koskinen

Avaamo konsultointi ja DOBit -aktivisti


Webinaari: MoveMe- liiku, mittaa, analysoi ja toimi tavoitteena yrityksen ja yksilön hyvinvointi!

Aika: 29.11.2017 kello 14-15

Paikka: http://tieke.adobeconnect.com/webinaari/

Webinaarissa esittellään Wellbeing – konseptia, joka syntyi MoveMe-hankkeemme lopputuotoksena. Hankkeessa toteutettiin uusi palvelukonsepti, joka tarjoaa yrityksen johdolle ja työntekijöille näkymän seurata henkilökunnan työhyvinvoinnin tilaa, ja osoittaa millainen yhteys sillä on yrityksen taloudelliseen suorituskykyyn.


’Wellbeing Dashboard’ yhdistää ja visualisoi anonyymisti Avarean henkilökunnan käyttämien urheilu- ja aktiivisuusrannekkeiden keräämää liikunta- ja uni- dataa sekä koettua stressiä ja työtyytyväisyyttä Avarean työterveyskuluihin, talouden mittareihin ja jopa säätilaan.

MoveMe lähti liikkeelle kasvuyrityksen toimitusjohtajan hurahduksesta aktiivisuusrannekkeisiin samalla kun Avarea on voimakkaassa kasvussa ja murroksessa. Toimitusjohtajana olin kiinnostunut henkilöstömme hyvinvoinnista, jaksamisesta ja luonnollisesti myös Avarean tulosmittareista. Olin pohtinut lakisääteisen työterveystoimijan roolia. Työterveys on kuitenkin perinteisesti ollut enemmän sairaudenhoitoa ja vähemmän ennakoivaa työterveydenhoitoa ja työkyvyn ylläpitoa. Näistä ajatuksista syntyi MoveMe- hankkeemme. Tavoitteemme ja kiinnostuksemme oli löytää data-analytiikan avulla vastauksia kysymyksiin

 • Voisiko yrityksen johto saada ajantasaista tietoa henkilöstömme hyvinvoinnista vs. kerran vuodessa tehdyt HeTy-kyselyt?
 • Voisiko henkilöstön unen, aktiivisuuden, liikunnan määrän ja laadun vaikutuksia mitata, mitä kaikkea tietoa voisi yhdistää ja korreloivatko uni, aktiivisuus ja stressitaso yrityksemme ’koviin’ mittareihin?
 • Voisiko paremmin ja yksilöidyimmin kohdentaa tarvittavia työhyvinvointitoimenpiteitä esim. klusterointia hyödyntäen?
 • Kuinka voisin paremmin huolehtia työyhteisömme jaksamisesta yksilöidysti ja yhdessä kumppanien kanssa?
 • Löytyisikö ekosysteemi ja kumppanit, jotka toisivat oman näkökulmansa ennakoivaan työhyvinvointiin?
 • Voisinko auttaa henkilöstöämme ymmärtämään paremmin omaa (työ)hyvinvointia ja sen tärkeyttä?

Webinaarin esiintyjät ovat Päivi Karesjoki, toimitusjohtaja, Marika Uimonen, business development manager ja Minna Häkämies, liiketoimintakonsultti , Avarea Oy

 

Kohderyhmä: henkilöstöhallinto, johto ja esimiehet, työhyvinvoinnista kiinnostuneet.

 

MoveMe-hankkeen laajentamiseen etsimme tällä hetkellä uusia ekosysteemikumppaneita, joka voisi olla vaikkapa sinun yrityksesi tai yhteisösi.

https://tieke.service.innofactor.com/EnrolmentClient/Form.aspx?Key=E01FEE6A16C0231ADFE4597B8E58B648

 

Webinaari on maksuton.

Webinaarissa varataan aika keskustelulle.

 

DOB webinaari-sarja esittelee DOB innovaatioalustan ja sen mahdollisuuksia sekä sovelluksia ja yritysesimerkkejä. Seminaarisarjassa kerrotaan käytännössä miten yritys voi päivittää kilpailuetunsa data-analytiikan ja palvelumuotoilun keinoin datatalouden aikaan.

Datasta oivalluksia ja bisnestä -hanke on osa 6aika -ohjelmaa, jonka tavoitteena on synnyttää Suomeen uutta osaamista, liiketoimintaa ja työpaikkoja. Datasta oivalluksia ja bisnestä (DOB) hanke auttaa yrityksiä ja start-upeja hyödyntämään data-analytiikan ja palvelumuotoilun käyttöä liiketoiminnassa. Yritykset rakentavat ekosysteeminsä kanssa uutta osaamista, uusia palveluja markkinoille ja uutta liiketoimintaa.

Päivi Karesjoki

 

Minna Häkämies

Marika Uimonen


Webinaari: Asiakaskokemuksen johtaminen kovassa kilpailussa - ennakoivat mittarit avuksesi

Aika: 4.10.2017 kello 9-10

Webinaarissa esitetty materiaali ja linkit

1) Kolme tarinaa/asiakascasea siitä, miten menetelmää on hyödynnetty käytännössä:

 • Tieto
 • If
 • HS (Tämä oli esimerkkicasena esityksessä)

2) Esityksessä viitatut ”epätieteelliset tutkimukset” asiakaskokemuksen strategisesta asemasta:

3) Tieteelliset artikkelit menetelmän taustana ja tutkimusyhteistyön tuloksena.

 

Etumatkaa kilpailijoihin voidaan saavuttaa ennakoimalla ja keskittymällä asiakaskokemuksen johtamisessa oikeisiin asioihin. Muutosvauhti on kova. Proaktiivista päätöksentekoa tukevat ennakoivat mittarit ovat välttämättömiä asiakaskokemuksen johtamisessa. 

Webinaarissa kerrotaan, miksi ja miten asiakaskokemusta mitataan liiketoimintalähtöisesti kovassa kilpailutilanteessa. Webinaarissa esitellään Qentinelin kehittämän oppivan asiakaskokemuksen mallin, joka mahdollistaa asiakaskokemuksen proaktiivisen johtamisen.  Qentinel Digital Pulse mahdollistaa fiksun tavan kerätä ennakoivaa dataa oikeista kohdista asiakkaan kulkemia polkuja. Tiedon avulla saavutat näkemystä ja ymmärrystä, miten asiakaskokemus tulee kehittymään ja miten se vaikuttaa liiketoimintatavoitteisiin.

Webinaarin keskeisintä opittavaa:

 1. Ymmärrä, mistä asiakasarvo ja sen tuottama liiketoiminta-arvo muodostuu.
 2. Löydä ennakoivia indikaattoreita ohjaamaan toimintaa ja päätöksentekoa.
 3. Tee ja toteuta asiakaskokemukseen liittyvä päätös ja seuraa sen vaikutuksia.

Webinaari on maksuton.

Webinaarissa varataan aika keskustelulle.

Webinaarin esiintyjä on Sara Toivakainen ja Aku Siekkinen, Qentinel Oy

Kohderyhmä: Webinaari on suunnattu henkilöille, joita kiinnostaa tutustua yhteiskehittämisen ajattelutapaan ja saada vinkkejä omaan arkeen toteuttaa yhteiskehittämistä omassa organisaatiossa.

Sara Toivakainen

Sara Toivakainen on työskennellyt useissa asiakaskokemuksen johtamisen projekteissa ja auttanut yrityksiä eri toimialoilla parantamaan ja kehittämään liiketoimintaansa uudistamalla asiakaskokemuksen johtamisen menetelmiä ja mittareita. Sara on koulutukseltaan DI.

Aku Siekkinen

Aku on nuori tekninen laadunvarmistus konsultti, jota kiinnostavaa tietotekniikka ja matematiikka. Aku haluaa ymmärtää niitä molempia läpikotaisin ja niitä hyödyntämällä löytää ratkaisuja ongelmiin. Eniten Akua ajaa eteenpäin uuden oppiminen. Akun mielestä parhaiten oppii kun kokeilee ja tekee virheitä ja ei anna sen lannistaa vaan jatkaa yrittämistä. Matematiikan kandina Aku on törmännyt koneoppimiseen jo opiskeluaikana. Siitä tuli harrastus ja nykyään töissäkin Aku pääsee hyödyntämään taitojaan. Koneoppimisen käyttö on selvästi kasvussa, joten sen osaaminen ja hyödyntäminen on tärkeää, jotta pysyy muiden vauhdissa mukana.

 

DOB webinaari-sarja esittelee DOB innovaatioalustan ja sen mahdollisuuksia sekä sovelluksia ja yritysesimerkkejä. Seminaarisarjassa kerrotaan käytännössä miten yritys voi päivittää kilpailuetunsa data-analytiikan ja palvelumuotoilun keinoin datatalouden aikaan.

Datasta oivalluksia ja bisnestä -hanke on osa 6aika -ohjelmaa, jonka tavoitteena on synnyttää Suomeen uutta osaamista, liiketoimintaa ja työpaikkoja. Datasta oivalluksia ja bisnestä (DOB) hanke auttaa yrityksiä ja start-upeja hyödyntämään data-analytiikan ja palvelumuotoilun käyttöä liiketoiminnassa. Yritykset rakentavat ekosysteeminsä kanssa uutta osaamista, uusia palveluja markkinoille ja uutta liiketoimintaa.


Webinaari: Mitä maailmalla tapahtuu avoimen datan ja henkilötietojen hallinnan saralla

Aika: 28.9.2017 kello 14-15

 


 

Suomessa on pitkään edistetty avointa dataa. Myös henkilötieto voisi olla ‘raaka-aine’ uusille digitaalisille palveluille, vaikka se ei määritelmän mukaisesti koskaan voi olla avointa dataa. Henkilötiedon avulla voidaan vaikuttaa muun muassa terveydenhoitoon, kehittää sovelluksia oman elämän hallintaan ja itsestä oppimiseen sekä toteuttaa palvelujen räätälöintiä ja kohdistettua markkinointia yksilöiden ehdoilla.

Elokuun lopussa (2017 ja myös ensivuonna) Helsingissä ja Tallinnassa järjestettiin kansainvälinen MyData -konferenssi, joka tarjosi näköalapaikan globaaliin kehitykseen henkilötietojen hallinnan alueella.

Webinaarissa käydään MyData konsepti tiiviisti läpi konferenssissa julkaistun MyData declarationin kautta ja annetaan yleiskuva siitä, missä maailmalla ollaan menossa. Lopussa aikaa keskustelulle ja ajatusten vaihdolle.

Webinaari on maksuton.

Webinaarissa varataan aika keskustelulle.

Webinaarin esiintyjä on Antti Poikola.

Antti Poikola on kotimaassa ja kansainvälisesti aktiivinen ja verkostoitunut avoimien toimintatapojen kokeilija ja edistäjä (avoin data, MyData, avoin osallistuminen, avoin tiede). Poikola toimii tutkijana Helsinki Institute of Information Technology HIIT:ssä, puheenjohtajana Open Knowledge Finland ry:ssä ja konsulttina HILA Open Oy:ssa. Poikolan tutkimustyö keskittyy henkilödatan hyödyntämiseen ihmiskeskeisesti. Hän on Liikenne- ja viestintäministeriön julkaiseman “My Data - Johdatus Ihmiskeskeiseen Henkilötiedon Hyödyntämiseen.” -selvityksen pääkirjoittaja ja Helsingissä ja Tallinnassa järjestettävän kansainvälisen MyData konferenssin ohjelmavastaava.Webinaari: Yhteiskehittäminen palvelumuotoilussa

Aika: 22.8.2017 kello 14-15

Webinaarissa esitellään mitä on yhteiskehittäminen.


Yhteiskehittäminen on enemmän kuin yhdessä tekemistä asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa. Yhteiskehittäminen, co-creation, näkyy niin strategisella tasolla, asiakassuhteissa ja palveluiden kehittämisessä, se kulkee läpi koko organisaation toiminnan ja ajattelutavan.

Arvonluonti tapahtuu yhteisessä vuorovaikutuksessa, suhteet perustuvat kumppanuuteen ja toimintaa ja palveluita suunnitellaan yhdessä. Miten tätä voidaan käytännössä toteuttaa omassa arjessa? Webinaarissa perehdytään myös yhteiskehittämisen työkaluun, CoCo Cosmokseen. Lisätietoja: www.linkedin.com/outikinnunen ja www.facebook.com/cocotoolkit

Webinaari on maksuton.

Webinaarissa varataan aika keskustelulle.

Webinaarin esiintyjä on Outi Kinnunen, Laurea AMK.

Kohderyhmä: Webinaari on suunnattu henkilöille, joita kiinnostaa tutustua yhteiskehittämisen ajattelutapaan ja saada vinkkejä omaan arkeen toteuttaa yhteiskehittämistä omassa organisaatiossa.

Webinaarin nauhoitus


Webinaari: Ota data-analytiikka ja palvelumuotoilu haltuun DOB valmennuksessa!

Aika: 24.5.2017 kello 14-15

Kaipaako yrityksesi uusia taitoja? Haluatko täydentää osaamisesi data-analytiikalla ja palvelumuotoilulla?  Datasta oivalluksia ja bisnestä -valmennuksessa opitaan data-analytiikan ja palvelumuotoilun perusteet ja sovelletaan opittuja taitoja yrityksen omassa case-projektissa yhdessä asiakkaiden ja kumppanien kanssa? Tule webinaariin kuulemaan miten.

Kolmas ja viimeinen DOB valmennuskurssi järjestetään 21.8. alkaen Leppävaarassa Laurea-ammattikorkeakoulussa. Valmennuskurssi on maksuton.  Ilmoittautuminen alkaa 15.5.2017. Lisätietoja: Leppävaaran valmennus.

Webinaarissa käydään läpi Datasta oivalluksia ja bisnestä -valmennuskurssin sisältöä sekä kerrotaan valmiuksista, joita kurssi luo yrityksille. Webinaarissa kerrotaan myös esimerkkejä palveluista, joita yritykset ovat kehittäneet valmennuksen osana omissa case-projekteissaan.

 

Webinaari on maksuton.

Webinaarissa varataan aika keskustelulle.

Webinaarin pitää hankejohtaja Jyrki Koskinen, COSS ry.

Kohderyhmä: Yritykset, jotka haluavat ottaa data-analytiikan ja palvelumuotoilun osaksi kilpailuetuaan.


Webinaari: Johtaminen yksilöllisenä palveluna

Aika: 17.5.2017 kello 14-15

 

Yksi ja sama johtamismalli ei sovi kaikille, osa-aikaisesti työskentelevä opiskelija tarvitsee erilaista johtamista kuin nelikymppinen perheenisä. Näistä lähtökodista käynnistyi keväällä 2016 Vincitillä prosessi, jonka tavoitteena oli hakea ymmärrystä millaisia johtamispalveluita ja tukitoimintoja henkilöstö aidosti koki tarvitsevansa.

Ymmärrys johti LaaS - Leadership as a Service - digitaalisen työkalun syntyyn. Työkalun avulla työntekijä voi tilata juuri hänelle sopivia johtamispalveluita kuten esimerkiksi tukea ajanhallintaan, mentorointia tai kehityskeskustelun. Näin organisaation ei tarvitse enää arvailla, mitä kaikkea tukea henkilöstölle pitäisi tarjota, vaan tuotetaan palveluita aidosti työntekijää kuunnellen.

Webinaarissa demoamme työkalua sekä sen kehityksessä käytettyjä palvelumuotoilun menetelmiä. Tämän lisäksi valoitamme palvelukonseptin tulevaisuuden visiota, jossa data-analyysilla tulee olemaan entistä tärkeämpi rooli.


Webinaarin esiintyjät ovat Johanna Pystynen, henkilöstöjohtaja ja Salli Kunnari, palvelumuotoilija. Vincit Oy

Kohderyhmä: henkilöstöhallinto, johto ja esimiehet.

 


Webinaari: Tampereen pyhiinvaellusreitit mobiilissa karttapalvelussa

Aika: 10.5.2017 kello 14-15

Webinaarissa esitellään, kuinka Citynomadi Oy on kehittänyt yhteistyössä Tampereen seurakunnan kanssa karttapalvelua hiljentymiselle. Karttapalvelu toimii mobiililaitteilla ja sen kautta on mahdollista löytää informatiivisia reittejä ja paikkoja rauhoittumiseen ja hiljentymiseen, riippumatta uskontokunnasta.

Tampereen seurakunnan tavoitteena on luoda Tampereesta Suomen pyhiinvaelluskaupunki 2020 mennessä.

Webinaarin esiintyjä on Nadja Osipova, Citinomadi Oy.Webinaari: Digitaalinen murros töiden dokumentoinnissa: 80% säästöt uudella toimintamallilla

Aika: 3.5.2017 kello 14-15

Webinaarissa kerrotaan tuottavuusloikasta, joka saatiin aikaan kenttätöiden digitaalisella dokumentointimallilla. Uusi toimintamalli on testattu tuotantokäytössä, jossa saavutettiin yli 80% ajansäästö vanhaan malliin verrattuna. Palvelu sisältää loppukäyttäjiä varten mobiili ja työpöytänäkymät, ja lisäksi se suunniteltiin helposti integroitavaksi yrityksen olemassa olevaan työnohjausjärjestelmään API-rajapinnan kautta. Näin käyttöönotto on helppoa ja nopeaa ja isoa koulutuspakettia ei tarvita.

Konseptin suunnitteluun Metosin haki vauhtia mm. DOB-hankkeesta, joka tarjosikin lisää hyviä työkaluja ketterän palvelun kehitystä varten. Jatkokehitystä viedään eteenpäin suorien asiakasprojektien lisäksi mm. Ympäristöministeriön KIRA-digi hankkeessa.

Webinaarissa esitellään palvelu, jonka kehitystä DOB-hanke vauhditti. Lisäksi käydään läpi DOBin palvelumuotoiluosiosta saatuja oppeja ja hyötyjä sekä ajatuksia siitä miten data-analytiikkaa tullaan hyödyntämään jatkossa. Webinaarin loppupuolella on myös aikaa kysymyksille.

 


 

Webinaarin pitää Jari Vasell, jonka tehtävänkuva Metosin Oy:llä painottuu asiakkaiden konsultointiin ja projekteihin. Lisäksi hän vastaa digitaalisten palveluiden kehityksestä, josta hänellä on yli 10 vuoden kokemus.

Jari Vasell LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/jarivasell/
Yritys: www.metosin.fi

Kohderyhmä: Yritykset, joita kiinnostaa data-analytiikka liiketoiminnan kehittämisessä, sekä julkisen sektorin toimijat, jotka tekevät yritysyhteistyötä.

Webinaari: Palveluja matkailijoille data-analytiikan avulla – case Aviapolis

Aika: 26.4.2017 kello 14-15

Webinaarissa kerrotaan, miten data-analytiikan avulla on vauhditettu uusien palvelujen ja tuotteiden kehittämistä matkailijoille Aviapoliksen alueella. Lisäksi esitellään avoimen datan lähteitä, jotka sopivat erityisesti matkailualan yrittäjille.

Tavoite: Kertoa hankkeessa opituista hyvistä käytännöistä ja toisaalta kohdatuista haasteista, jotta data-analytiikkaa voitaisiin hyödyntää laajemmin liiketoiminnan kehittämisessä.

Webinaarin pitää projektipäällikkö Elina Eskelä, Vantaan kaupungin elinkeinopalvelut sekä Petra Vairimaa, Eventsi.

Kohderyhmä: Yritykset, joita kiinnostaa data-analytiikka liiketoiminnan kehittämisessä, sekä julkisen sektorin toimijat, jotka tekevät yritysyhteistyötä.

Elina Eskelä

Petra Vairimaa


Webinaari: Pohjois-Suomen syntymäkohortit – aineiston kuvaus ja psykiatrian tutkimuslöydöksiä

Aika: 11.4.2017 kello 14-15

Webinaarissa esitellään data-analyysin soveltamista väestötietoihin. Soveltamisessa on analysoitu tietoja päihteiden käytöstä ja psykiatrisista sairauksista. Pohjana käytetään Pohjois-Suomen syntymäkohorttiaineistoja eli tutkimuskäyttöön kerättyjä laajoja aineistoja joissa on kerätty pitkältä ajalta tietoja terveydestä ja sairauksista ja niihin liittyvistä tekijöistä. Samoja menetelmiä pystytään käyttämään myös yritystoiminnassa ja kehittämään uusia palveluja.

Webinaarin esiintyjä on Jouko Miettunen.

Jouko Miettunen toimii Oulun yliopistossa Elinikäisen terveyden -tutkimusyksikössä kliinisen epidemiologian professorin tehtävässä. Hän on tehnyt erityisesti psykiatrian liittyvää tutkimusta väestöön perustuvissa Pohjois-Suomen syntymäkohorteissa.

Kohderyhmä: yritykset ja tutkijat jotka haluavat hyödyntää tietoa väestöaineistosta liittyen terveyteen ja siihen liittyviin tekijöihin.


Webinaari: Palvelumuotoilun perusteita digitaalisten palveluiden kehittäjille

Aika: 22.3.2017 kello 9-10

Palvelumuotoilun webinaarissa käsitellään asiakaskeskeisen palvelujen kehittämisen perusteita ja metodeja. Miten asiakaskokemus ja asiakkaan saama arvo muodostuvat? Millaisia menetelmiä palvelumuotoilussa käytetään kehitystyön kompassin pitämiseksi oikeassa suunnassa? Miten palvelumuotoilun menetelmät tuottavat kustannussäästöjä palvelukehityksessä?  


Webinaarin esiintyjä on

Jaakko Porokuokka
Webinaari: Johdatus data-analyysiin

Aika: 15.3.2017 kello 14-15

Teollisten prosessien tai yritystoiminnan kehittämiseksi eri lähteistä kerättyä dataa voidaan jalostaa ja käyttää hyödyksi analysoimalla sitä. Datan analysointi on mm. datasta visualisointia, korrelaatioiden tekemistä, lineaaristen mallien (regressio) muodostamista tai ennusteiden ja luokittelujen tekemistä.

Webinaarissa käsitellään data-analyysin ideaa ja esitellään joitakin analyysiesimerkkejä.

Lisäksi tarkastellaan koneoppimisalgoritmeja yleisesti sekä pohditaan datan laatuun ja sen prosessointiin liittyviä asioita.

Webinaari on tarkoitettu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita data-analyytikan mahdollisuuksista.


Webinaarin esiintyjä on Jyrki Rasku, Tampereen yliopisto.Datasta oivalluksia ja bisnestä - päivitä yrityksesi data-analyytikalla ja palvelumuotoilulla datatalouden aikaan!

 

Aika: 14.2.2017 kello 13-14

Datasta oivalluksia ja bisnestä -hanke on osa  6aika  -ohjelmaa, jonka tavoitteena on synnyttää Suomeen uutta osaamista, liiketoimintaa ja työpaikkoja.  Datasta oivalluksia ja bisnestä  (DOB) hanke auttaa yrityksiä ja start-upeja hyödyntämään data-analytiikan ja palvelumuotoilun käyttöä liiketoiminnassa. Yritykset rakentavat ekosysteeminsä kanssa uutta osaamista, uusia palveluja markkinoille ja uutta liiketoimintaa.

DOB webinaari-sarja esittelee DOB innovaatioalustan ja sen mahdollisuuksia sekä sovelluksia ja yritysesimerkkejä. Seminaarisarjassa kerrotaan käytännössä miten yritys voi päivittää kilpailuetunsa data-analytiikan ja palvelumuotoilun keinoin datatalouden aikaan.

Datasta oivalluksia ja bisnestä, miten temppu tehdään

 • DOB, älykäs ja luova innovaatioalusta auttaa yrityksesi lentoon
 • DOB -innovaatioalustan ja hankkeen esittely, miten yritys voi osallistua hankkeeseen
 • DOB webinaarisarjan esittely

Webinaarin esiintyjä on

Jyrki Koskinen, hankejohtaja, Coss ry

 

Tietoa Datasta oivalluksia ja bisnetä -hankkeesta

 


 • Ei leimoja

Varustettu ilmaisella Atlassian Confluence Community License-lisenssillä, joka on myönnetty hankkijalle TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry / Finnish Information Society Development Centre. Evaluoi Confluencea tänään.

Adaptavist ThemeBuilderKäytössä

Adaptavist ThemeBuilder EngineAtlassian Confluence