Siirry metatietojen loppuun
Siirry metatietojen alkuun


Big Data Forum Finland (BiFF)

Big Data Forum Finland (BiFF) in English

 

Ajankohtaista:                                                                                                   

 

Missä nyt ollaan?

Big Datan merkityksestä innovaatioiden käynnistäjänä ja kohteena, liiketoiminnan kiihdyttäjänä ja kehityksen ajurina vallitsee laaja ymmärrys liiketoiminnan, tutkimuksen ja julkishallinnon piirissä. Potentiaalin ymmärtämisestä huolimatta Big Datan alueella käsitteistä ja sisällöstä  ei ole saavutettu yhteisymmärrystä, mikä aiheuttaa sekaannusta ja yleisen yhteentoimivuuskehityksen hidastumista.

Big Datan hyödyntämisestä on olemassa useita rohkaisevia esimerkkejä ja joillekin yrityksille se on jo arkipäivän toimintaa, mutta kuten monien muidenkin ”uusien” asioiden kohdalla nämä ovat pitkälti yksittäisiä, edistyneiden innovaattoreiden ja suurten yritysten big data käyttötapauksia.

Juha Sipilän hallitus on asettanut tavoitteeksi "ottaa tuottavuusloikan julkisissa palveluissa ja yksityisellä sektorilla tarttumalla digitalisaation mahdollisuuksiin ja purkamalla turhaa sääntelyä ja byrokratiaa. Suomen ketterää uudistumista tuetaan luottamukseen, vuorovaikutukseen ja kokeilujen hyödyntämiseen perustuvalla johtamiskulttuurilla."  Tavoitteen saavuttamiseksi on määritelty kärkihankkeita, joista kärkihanke 2. "Rakennetaan digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristö" määrittelee tavoitteeksi luoda edellytykset datan hyödyntämiseen ja jakamiseen perustuvalle uudelle liiketoiminnalle ja sen merkittävälle kasvulle. Tavoite pyritään saavuttamaan eri toimenpiteillä, eräänä niistä:  "Lisätään suurten tietoaineistojen (massadata) hyödyntämistä ja massadataan perustuvaa liiketoimintaa Suomessa sekä käynnistetään ns. omadataan perustuvia kokeiluja".  

Big Data Forum Finland pyrkii omalla toiminnallaa tukemaan kärkihankkeen tavoitteen saavuttamista.

Mitä on Big Data?

Tietoa kerätään lähes joka paikassa missä ihmisten tekemiset ja erilaiset, pääasiallisesti sähköiset, järjestelmät kohtaavat. Tietoverkkoihin kytketyt laitteet ja anturit tuottavat myös jatkuvasti eri muotoista tietoa. Tämän tiedon määrä kasvaa hyvin nopeasti.

Big Datan määritelmiä on yhtä paljon kuin määrittelijöitäkin. Yleisesti Big Dataan liitetään vähintään kolme V-sanaa: Volume, Velocity ja Variety, ja näiden lisäksi hyvin usein myös Veracity, Volatility, Value …

Yhtä paljon kuin tiedon määrää kuvaavana terminä, Big Dataa voidaan käyttää myös tiedon käsittelytapaa ja hyödyntämistä kuvaavana käsitteenä. Tietomassojen keräämisen ja tallentamisen lisäksi tietomassaa prosessoidaan, analysoidaan sekä visualisoidaan eli esitetään havainnollisessa muodossa. Näiden jatkotoimien tuloksena tietomassoista saadaan hyödynnettävää informaatiota esimerkiksi johtamisen ja liiketoiminnan suunnittelun apuvälineeksi.

Suomessa valtioneuvosto on julkaissut periaatepäätöksen datan hyödyntämisestä liiketoiminnassa (19.5.2016) Big Data strategiaksi.

EU:n aktiviteetteja Big Data alueella löytyy sivulta https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/making-big-data-work-europe

Big Datan kansainvälinen standardisointityö on aloitettu ISO:n (ISO/IEC JTC1 WG9) toimesta keväällä 2015.

Big Datan hyödyt ja käyttö

 • Uusi tekniikka mahdollistaa hyvin suurten tietomäärien varastoimisen ja analysoinnin murto-osalla aiemmista kustannuksista. Big Data tarkoittaa näiden tietovarantojen reaaliaikaista analysointia, johtopäätösten tekemistä ja niiden hyödyntämistä liiketoiminnassa ja kuluttajille ja teollisuudelle tarjottavissa palvelutuotteissa, kuten terveystieto- ja elämäntapapalvelut, älykäs sähköverkko ja älykäs asuminen
 • Investointituotteet muuttuvat tietointensiivisiksi palveluiksi, esim. hissit, koneet ja laitteet, tietoliikenneverkot ja niiden laitteet, automaatio-järjestelmät, ennakoiva logistiikka jne
 • Toiminnan ohjaamiseksi reaaliaikaisesti ja/tai automaattisesti.
 • Tiedolla johtaminen, liiketoiminnan tai julkishallinnon reaaliaikainen ohjaus (real time economy)
 • Kerätyille tietoaineistoille löydetään jatkuvasti uusia käyttötarkoituksia ja -kohteita mitä erilaisimmilta soveltamisalueilta; yhdistelemällä eri tietoaineistoja ja tietotyyppejä luodaan uutta informaatiota.
 • Tekoälyjärjestelmät perustuvat suurista tietoaineistoista johdettuun informaatioon,  ennalta määriteltyihin sääntöihin tai näiden yhdistelmiin, joiden perusteella algoritmit voidaan määritellä ratkaisemaan ongelmia ja uuden informaation avulla optimoimaan ja kehittämään toimintaansa.

Big datan haasteet

 • Haasteena tunnistaa, mitä datasta halutaan kysyä (esim. tietoanalyysit)
 • Tietomassojen ja niiden pohjalta tehtyjen analyysien saattaminen helposti ja nopeasti hyödynnettävään muotoon (visualisointi)
 • Tiedon pirstaloituminen ja heikko laatu (puutteelliset määrittelyt, epäyhdenmukaiset tiedon esitysmuodot, puuttuva metadata)
 • Tietoturva ja yksityisyyden suoja kun kaikesta ja kaikista kerätään tietoa
 • Itseään koskevan tiedon hallitseminen, my data
 • Päätöksenteon läpinäkyvyyden katoaminen numeronmurskauksen taakse
 • Datan laadun varmentaminen: laadukkaampi data antaa parempia tuloksia
 • Virheitä voivat aiheuttaa tahattomat virheet analysoitavissa tiedoissa tai analyysialgoritmeissa tai tietojen tai algoritmien tahallinen manipulointi

 

Varustettu ilmaisella Atlassian Confluence Community License-lisenssillä, joka on myönnetty hankkijalle TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry / Finnish Information Society Development Centre. Evaluoi Confluencea tänään.

Adaptavist ThemeBuilderKäytössä

Adaptavist ThemeBuilder EngineAtlassian Confluence