Työn muutoksen suurin huolenaihe: Osaamisen kehittäminen työyhteisössä ja miten siihen vastaamme?

Siirry metatietojen loppuun
Siirry metatietojen alkuun

Osaamisen kehittämisen hyödyn pitää organisaatiossa tulla jaettuna tietona ja osaamisena, arkeen viemisenä koko organisaatiolle. Tuskin kukaan kiistää, etteikö osaamista pidä kehittää kaiken aikaa. Tällä hetkellä satsataan pistemäiseen kehittämiseen. Katri Tanni pohtii, miten vastata osaamisen kehittämisen haasteisiin kiireisissä työyhteisöissä.


Osaamisen markkinat ovat synnyttäneet suomalaisille asiantuntijoille globaalit markkinat, kirjoittaa Kirsimarja Blomqvist Tekniikka & Talous -lehdessä 13.3.2017. Hän visio muun muassa, että suomalaiset voisivat rakentaa tietotekniikka- ja metsäsektorin, terveys- ja hyvinvointipalveluiden tai arktisen asiantuntijaosaamisen ympärille tiimejä, joiden osaamista voitaisiin tarjota globaalisti digitaalisten alustojen avulla.

Visio on erinomaisen kiinnostava. Mutta viimeaikaisia työn muutoksesta kertovia uutisia muistellessani tuntuu, että osaamisen kehittäminen työyhteisössä, oppiminen, muutokseen reagointi ja oman osaamisen jatkuva tarkkailu, kehittäminen ja ylläpito ovat asioita, jotka pitää saada systemaattisemmin haltuun, jotta edellä kuvattu visio toteutuisi voimalla.

Kun ”googlaan” osaamisen kehittäminen, esiin tulee saman tien se haaste, miksi osaamisen kehittäminen on muuttuvassa työelämässä hankalaa. Esiin tulevat sanat ”jatkuva prosessi”, ”investointi tulevaan”, ”oppiva organisaatio” ja ”kilpailukyky”. Kyllä, osaamisen kehittäminen on varmasti kaikkea tätä.


"Iso kysymys mielestäni on se, miten esimiestaso tai johto tietää -  ja itseasiassa myös johtaa - osaamisen kehittämistä."


 

Mitä nämä haasteet ovat käytännössä? Luodaan silmäys minkä tahansa organisaation arkeen ja työntekijän tilanteeseen: Kalenterit ovat täynnä samalla, kun tarjolla on laaja valikoima kursseja, koulutuksia ja seminaareja. Työntekijä miettii, jos menen tuonne, työkuormani kasaantuu. Jos hän ehdottaa esimiehelleen pidempää koulutusta tai kurssia, esimies pohtii, sopiiko tämä henkilön urapolkuun, onko koulutusohjelma meidän yrityksen strategiaan ja tekemiseen tarpeellinen ja entä kun tähän satsataan, miten laajempi joukko henkilöstöämme voisi hyödyntää koulutuksen antia. Uskonpa, että osaamisen jakaminen useimmin jää pohtimatta ja toteuttamatta. Tällä hetkellä organisaatiot tavallaan satsaavat pistemäisesti osaamisen kehittämiseen, eikä lopputulos tai kokonaisuus ole kenenkään tiedossa. Varmasti päällekkäisiä koulutuksia käydään organisaation eri osissa.      

Entä sitten proaktiivisuus? Eikö suurin hyöty yritykselle ja organisaatiolle ole niistä tiedoista ja taidoista, joita suuri yleisö ei vielä tiedä tai osaa, mutta joilla nähdään olevan tulevaisuudessa yrityksen omalla alalla suurta kysyntää tai mistä voidaan saada suurin hyöty yrityksen kilpailukyvylle ja asiakkaille? Kuka tietää ja linjaa näitä, miten?

Uskon, ettei kukaan kiistä sitä, etteikö osaamista pidä kehittää kaiken aikaa. Osa siitä on yksilön vastuulla, kun puhutaan paljon itsensäjohtamisen metodeista. Toisaalta hyöty pitää tulla myös jaettuna tietona ja osaamisena, arkeen viemisenä koko organisaatiolle. Miten tämä varmistetaan?

Selkeästi yritykset tähän jo reagoivat, sillä työpaikkoja on viime aikoina jälleen ollut avoinna organisaation osaamisen kehittäjille ja osaamisen johtajille. Uskon, että esiin on toden teolla nousemassa aika, jolloin positioissa vaikuttavat tekijät huomaavat, etteivät he yksin voi edistää asiaa maaliin saakka. 2020-luku tulee olemaan isosti osaamisen kehittämisen vuosikymmen.  

Miten teillä asiaa edistetään?

 

Katri Tanni

Ajatuspajan takoja 

PS. TIEKE on mukana teeman kanssa eri foorumeilla kuten ITK-päivillä 5. - 7.4. Hämeenlinnassa. Seuraa sivustoamme ja ole mukana!  

 

Varustettu ilmaisella Atlassian Confluence Community License-lisenssillä, joka on myönnetty hankkijalle TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry / Finnish Information Society Development Centre. Evaluoi Confluencea tänään.

Adaptavist ThemeBuilderKäytössä

Adaptavist ThemeBuilder EngineAtlassian Confluence