Siirry metatietojen loppuun
Siirry metatietojen alkuun

Open Päivitys -täydennyskoulutushankkeen tunnuskuva

Digitaidot vapaassa sivistystyössä ja aikuiskoulutuksessa (3op)

Open Päivitys -koulutusten viidennellä kierroksella keskitytään Digitaitoihin vapaassa sivistystyössä ja aikuiskoulutuksessa. Tämä 3 opintopisteen laajuinen koulutus tuottaa opettajille omakohtaisia ja autenttisia kokemuksia teknologialla rikastetusta oppimisesta. Kuinka suunnitella ja toteuttaa teknologiaa hyödyntävää opetusta ja mitä asioita tulee huomioida opetusta valmistellessa.

Koulutus:

 • antaa valmiuden hyödyntää digitaalisia oppiaineistoja
 • antaa perusvalmiuden omaan aineistojen tuottamiseen sekä kokemuksen aineiston ja toimintamallin jakamisesta (mm. käyttöoikeudet, tekijänoikeusasiat ja lisenssit sekä mistä tarpeellista tietoa löytyy)
 • vahvistaa henkilökohtaisen oppimispolun (HOPS) rakentamista ja näkyväksi tekemistä
 • lisää olemassa olevien digitaalisten välineiden käyttö- ja arviointitaitoja (esim. kuinka arvioida pedagogisesta lähtökohdasta erilaisia sähköisiä oppikirjoja, niiden käytettävyyttä ja soveltuvuutta opetuksen osaksi)
 • tarjoaa omakohtaisen kokemuksen omien laitteiden käytöstä opiskelussa sekä henkilökohtaisen digitaalisen oppikirjan käytöstä
 • vahvistaa opettajien verkostoja yli oppilaitosrajojen
 • mallintaa kuinka online- ja offline-verkkotyöskentelyä käytetään osana opetusta.

Koulutuksessa jokainen pääsee oppijan roolissa käyttämään digitaalista, vuorovaikutuksellista ja yhdessä rakennettavaa oppikirjaa, joka jää käyttöön myös koulutuksen jälkeen.

Koulutus sisältää 3 koulutuspäivää, 4 teemawebinaaria, oppimisen prosessia edistäviä välitehtäviä sekä omaan työhön liittyvän opetuksen kehittämisen sovellustehtävän.

Koulutus on osallistujille maksutonta Opetushallituksen rahoittamaa opettajien täydennyskoulutusta.

Toteutusaikataulu: Alla ryhmäkohtaiset alustavat aikataulut

1. ryhmä: Jari Sarja ja Minna Vähämäki, Otavan Opisto

 • koulutuspaikka: Seinäjoki
 • 10.2.2016 Ensimmäinen lähipäivä
 • 16.2.2016 Toinen lähipäivä
 • 8.3.2016 Kolmas lähipäivä

2. ryhmä:  Merja Sjöblom, TIEKE ry

koulutuspaikka: KEUDA, Järvenpää

 • 19.4.2016 Ensimmäinen lähipäivä
 • 14.6.2016 Toinen lähipäivä
 • 6.9.2016 Kolmas lähipäivä

3. ryhmä: Jarmo Tanskanen, Valopi Oy

Lahti – koulutus on täynnä, koulutuspaikka: Koulutuskeskus Salpaus

 • 7.4.2016 Ensimmäinen lähipäivä
 • 21.4.2016 Toinen lähipäivä
 • 10.5.2016 Kolmas lähipäivä

Neljäs toteutus tehdään alkusyksystä 2016.

Koulutuksen aktiivinen aika noin 4 kk.

Lisätietoja koulutuksesta:

 • Merja Sjöblom, TIEKE, merja.sjoblom[at]tieke.fi
 • Kaisa Honkonen, Suomen eOppimiskeskus ry, info[at]eoppimiskeskus.fi

Toteuttajaverkosto

Suomen eOppimiskeskuksen koordinoimaan koulutuksen toteuttajajoukkoon kuuluvat HAMK, Kopiosto, Open Trainers, Otavan Opisto, Otavan Opiston Osuuskunta, Suomen eOppimiskeskus, TIEKE ja Valopi.

Open Päivitys -koulutukset

TIEKE on vuodesta 2011 lähtien ollut mukana Suomen eOppimiskeskus ry:n päättävistä yhteisöjäsenistä muodostetussa konsortiossa, joka on toteuttanut opettajille ja oppilaitoksille henkilöstökoulutuksia. Koulutukset ovat Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta.

 • Vuosina 2015 - 2016 toteutetaan aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistyön koulutuksia. Koulutuksen laajuus on 3 op.
 • Vuosina 2013 - 2014 yleissivistävän, ammatillisen ja aikuiskoulutuksen opettajien koulutuksia järjestettiin jälleen lisää, neljä toteutusta kutakin. Koulutuksen laajuus oli 5 op.
 • Vapaan sivistystyön opettajien koulutuksia toteutettiin 2012 - 2014 eri alueilla neljä. Koulutuksen laajuus oli 4 op.
 • Yleissivistävän ja ammatillisen opetuksen opettajien Open päivitys -koulutuksia järjestettiin 2011 – 2013 molempia 10 kertaa eri alueilla.

Open Päivitys -koulutuksista eOppimiskeskuksen sivuilla https://seoppikoulutus.wordpress.com/2015/06/03/op5-vs/, blogissa osoitteessa: http://openpaivitys.blogspot.com/ ja Facebook-sivut http://www.facebook.com/OpenPaivitys

 

 

Varustettu ilmaisella Atlassian Confluence Community License-lisenssillä, joka on myönnetty hankkijalle TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry / Finnish Information Society Development Centre. Evaluoi Confluencea tänään.

Adaptavist ThemeBuilderKäytössä

Adaptavist ThemeBuilder EngineAtlassian Confluence