SISÄLTÖ
Open Päivitys

Opetushenkilöstön täydennyskoulutukset 

TIEKE on mukana Suomen eOppimiskeskus ry:n päättävistä yhteisöjäsenistä muodostetussa konsortiossa, joka toteuttaa opettajille ja oppilaitoksille henkilöstökoulutuksia. Koulutusten tavoitteena on mm. löytää avaimia tietoyhteiskuntaan yhdistämällä valtakunnallisia tavoitteita paikallisen arjen reunaehtoihin. Koulutukset ovat Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta.

  • Vuosina 2015 - 2016 toteutuksille haetaan rahoitusta ajan hengessä uudistuneella koulutusmallilla.
  • Vuosina 2013 - 2014 yleissivistävän, ammatillisen ja aikuiskoulutuksen opettajien koulutuksia järjetettiin jälleen lisää, neljä toteutusta kutakin. Koulutuksen laajuus oli 5 op. 
  • Vapaan sivistystyön opettajien koulutuksia toteutettiin 2012 - 2014 eri alueilla neljä. Koulutuksen laajuus oli 4 op. Koulutukset aloitettiin keväällä 2013.
  • Yleissivistävän ja ammatillisen opetuksen opettajien Open päivitys -koulutuksia järjestettiin 2011 – 2013 molempia 10 kertaa eri alueilla.
      

Henkilöstökoulutusten eräänä keskeisenä toimintana on sovellusideoiden ja didaktisten ratkaisujen kierrättäminen – kaikkea ei tarvitse todellakaan keksiä ja tehdä yksin.  

Hankkeen blogi osoitteessa: http://openpaivitys.blogspot.com/ ja Facebook-sivut http://www.facebook.com/OpenPaivitys

Open päivitys

Yleissivistävän, ammatillisen, aikuiskoulutuksen sekä vapaan sivistyön koulutuksen opettajille suunnattu Open päivitys tulee lähelle arjen työtä vertaiskoulutusmallin avulla. Tavoitteena on kasvattaa oppilaitoksissa olemassa olevan teknologian hyödyntämistä niin, että koulutuksesta seuraa todellista työn uudistumista ja helpottumista.

Vähäinenkin teknologia luovasti ja tehokkaasti käytettynä suo paljon mahdollisuuksia työskentelyn rikastamiseen. Vanhoja työtapoja on syytä arvioida kriittisesti ja jostain vanhasta on luovuttava. Koulun on seurattava aikaa ja mielellään oltava osa suunnan näyttämistä.

Open päivityksen koulutusmalli muodostuu viiden opintopisteen koulutuksesta, jonka yhtenä osana uutta työtapaa laajennetaan kollegiaaliseen vertaistyöskentelyyn. Koulutuksiin liittyy henkilökohtaisen osaamisen arviointia ja ammattitaidon kehittämisen välineitä. Erityishuomiota kiinnitetään myös opetusteknologian soveltamisesta työelämäyhteyksiin, työssäoppimiseen ja työelämälähtöisten oppimisympäristöjen kehittämiseen.

Koko koulutushankkeen ajan ylläpidetään ja toimitetaan avointa tukipalvelua, johon suodatetaan internetin ylitarjonnasta käyttökelpoisia välineitä niin pedagogiseen johtamiseen, opetuksen suunnitteluun kuin oppimistilanteiden toteuttamiseen.

Hankkeen toteuttajaverkosto

Suomen eOppimiskeskuksen täydennyskoulutusten toteuttajajoukkoon kuuluvat Fronter, HAMK, HCI, Hämeenlinnan kaupunki, IlonaIT , Open Trainers, Otavan Opisto, Pedapoint, Suomen eOppimiskeskus, TIEKE, Valopi ja Velis&Remis.

Adaptavist ThemeBuilder EngineAtlassian Confluence