SISÄLTÖ
Open Päivitys

Opetushenkilöstön täydennyskoulutukset 

TIEKE on mukana Suomen eOppimiskeskus ry:n päättävistä yhteisöjäsenistä muodostetussa konsortiossa, joka toteuttaa henkilöstökoulutusten sarjan, jossa pyritään löytämään avaimia tietoyhteiskuntaan yhdistämällä valtakunnallisia tavoitteita paikallisen arjen reunaehtoihin. Koulutukset ovat Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta.

Yleissivistävän ja ammatillisen opetuksen opettajien Open päivitys -koulutuksia järjestettiin 2011 – 2013 molempia 10 kertaa eri alueilla.

Vuosina 2013 - 2014 yleissivistävän, ammatillisen ja aikuiskoulutuksen opettajien koulutuksia järjestetään lisää, neljä toteutusta kutakin. Yhteen koulutukseen otetaan 10-20 osallistujaa. Koulutuksen laajuus on 5 op. Todistukset myöntää Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK.

Erityisesti ammatillisen ja aikuiskoulutuksen koulutuksia kannattaa vielä kysellä!

Vapaan sivistystyön opettajien koulutuksia toteutetaan 2012 - 2014 eri alueilla neljä. Koulutuksen laajuus on 4 op. Koulutukset on aloitettu keväällä 2013.

Henkilöstökoulutusten eräänä keskeisenä toimintana on sovellusideoiden ja didaktisten ratkaisujen kierrättäminen – kaikkea ei tarvitse todellakaan keksiä ja tehdä yksin.  

Hankkeen blogi osoitteessa: http://openpaivitys.blogspot.com/ ja Facebook-sivut http://www.facebook.com/OpenPaivitys

Open päivitys

Yleissivistävän, ammatillisen, aikuiskoulutuksen sekä vapaan sivistyön koulutuksen opettajille suunnattu Open päivitys tulee lähelle arjen työtä vertaiskoulutusmallin avulla. Tavoitteena on kasvattaa oppilaitoksissa olemassa olevan teknologian hyödyntämistä niin, että koulutuksesta seuraa todellista työn uudistumista ja helpottumista.

Vähäinenkin teknologia luovasti ja tehokkaasti käytettynä suo paljon mahdollisuuksia työskentelyn rikastamiseen. Vanhoja työtapoja on syytä arvioida kriittisesti ja jostain vanhasta on luovuttava. Koulun on seurattava aikaa ja mielellään oltava osa suunnan näyttämistä.

Open päivityksen koulutusmalli muodostuu viiden opintopisteen koulutuksesta, jonka yhtenä osana uutta työtapaa laajennetaan kollegiaaliseen vertaistyöskentelyyn. Koulutuksiin liittyy henkilökohtaisen osaamisen arviointia ja ammattitaidon kehittämisen välineitä. Erityishuomiota kiinnitetään myös opetusteknologian soveltamisesta työelämäyhteyksiin, työssäoppimiseen ja työelämälähtöisten oppimisympäristöjen kehittämiseen.

Koko koulutushankkeen ajan ylläpidetään ja toimitetaan avointa tukipalvelua, johon suodatetaan internetin ylitarjonnasta käyttökelpoisia välineitä niin pedagogiseen johtamiseen, opetuksen suunnitteluun kuin oppimistilanteiden toteuttamiseen.

Hankkeen toteuttajaverkosto

Suomen eOppimiskeskuksen täydennyskoulutusten toteuttajajoukkoon kuuluvat Fronter, HAMK, HCI, Hämeenlinnan kaupunki, IlonaIT , Open Trainers, Otavan Opisto, Pedapoint, Suomen eOppimiskeskus, TIEKE, Valopi ja Velis&Remis.

Adaptavist ThemeBuilder EngineAtlassian Confluence