SISÄLTÖ
Open Päivitys

Opetushenkilöstön täydennyskoulutukset 

TIEKE on mukana Suomen eOppimiskeskus ry:n päättävistä yhteisöjäsenistä muodostetussa konsortiossa, joka toteuttaa opettajille ja oppilaitoksille henkilöstökoulutuksia. Koulutusten tavoitteena on mm. löytää avaimia tietoyhteiskuntaan yhdistämällä valtakunnallisia tavoitteita paikallisen arjen reunaehtoihin. Koulutukset ovat Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta.

  • Vuosina 2015 - 2016 toteutetaan aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistyön koulutuksia. Koulutuksen laajuus on 3 op.
  • Vuosina 2013 - 2014 yleissivistävän, ammatillisen ja aikuiskoulutuksen opettajien koulutuksia järjetettiin jälleen lisää, neljä toteutusta kutakin. Koulutuksen laajuus oli 5 op. 
  • Vapaan sivistystyön opettajien koulutuksia toteutettiin 2012 - 2014 eri alueilla neljä. Koulutuksen laajuus oli 4 op. Koulutukset aloitettiin keväällä 2013.
  • Yleissivistävän ja ammatillisen opetuksen opettajien Open päivitys -koulutuksia järjestettiin 2011 – 2013 molempia 10 kertaa eri alueilla.
      

Henkilöstökoulutusten eräänä keskeisenä toimintana on sovellusideoiden ja didaktisten ratkaisujen kierrättäminen – kaikkea ei tarvitse todellakaan keksiä ja tehdä yksin.  

Hankkeen blogi osoitteessa: http://openpaivitys.blogspot.com/ ja Facebook-sivut http://www.facebook.com/OpenPaivitys

Open päivitys

Yleissivistävän, ammatillisen, aikuiskoulutuksen sekä vapaan sivistyön koulutuksen opettajille suunnattu Open päivitys tulee lähelle arjen työtä hyödyntäen oppilaitoksen omia ratkaisuja, suunnitelmia ja tavoitteita. Tavoitteena on kasvattaa oppilaitoksissa olemassa olevan osaamisen ja teknologian hyödyntämistä niin, että koulutuksesta seuraa todellista työn uudistumista ja helpottumista.

Vähäinenkin teknologia luovasti ja tehokkaasti käytettynä suo paljon mahdollisuuksia työskentelyn rikastamiseen. Vanhoja työtapoja on syytä arvioida kriittisesti ja jostain vanhasta on luovuttava. Oppilaitoksen on seurattava aikaa ja mielellään oltava osa suunnan näyttämistä.

Open päivityksen vuosien 2015-2016 koulutusmalli muodostuu kolmen opintopisteen koulutuksesta. Koko koulutushankkeen ajan ylläpidetään ja toimitetaan avointa tukipalvelua, johon suodatetaan internetin ylitarjonnasta käyttökelpoisia välineitä niin pedagogiseen johtamiseen, opetuksen suunnitteluun kuin oppimistilanteiden toteuttamiseen.

Hankkeen toteuttajaverkosto

Suomen eOppimiskeskuksen täydennyskoulutusten toteuttajajoukkoon kuuluvat HAMK, Kopiosto, Open Trainers, Otavan Opisto, Otavan Opiston Osuuskunta, Suomen eOppimiskeskus, TIEKE ja Valopi.

Adaptavist ThemeBuilder EngineAtlassian Confluence