Turvallisuutta tieliikenteeseen eCall-hankkeella

Siirry metatietojen loppuun
Siirry metatietojen alkuun

Suomen teillä tapahtui yli 2200 onnettomuutta, joissa osallisen oli kuorma-auto ja lastina usein varallisia aineita. Onnettomuustilanteissa on tärkeää, että paikalle saadaan oikeanlaista pelastuskalustoa nopeasti. eCall-projekti suunnittelee parhaillaan raskaan kuljetuskaluston hätäviestijärjestelmää Suomessa.

Kuorma-autot hoitivat teillämme vuonna 2015 yli 21 miljardia tonnikilometriä kuljetussuoritetta. Näistä noin 1647 milj. tkm* sisälsi vaarallisia aineita. Samana vuonna tapahtui 2262 onnettomuutta, joissa osallisena oli kuorma-auto. Tällaisista onnettomuuksista on Hätäkeskuksen, Pelastuslaitoksen, Poliisin sekä Tieliikennelaitoksen hyvä saada tiedot mahdollisimman nopeasti ja tarkasti varsinkin, jos lastina on ollut vaarallisia aineita. Näin voidaan varmistaa oikeanlaisen pelastuskaluston lähettäminen onnettomuuspaikalle.

Hätäkeskusilmoitukset lähtemään automaattisesti

EU-alueella on käynnissä I_HeERO (Infrastructure Harmonised eCall European Pilot) -hanke, jonka tuloksena saadaan ohjeistus järjestelmästä, jolla autoista voidaan lähettää automaattisesti tai kuljettajan aktivoimana hätäkeskuksille ilmoitus onnettomuudesta. Tässä hankkeessa ei keskitytä pelkästään raskaaseen kuljetuskalustoon ja sen onnettomuuksiin, vaan ohjeistus annettaan myös henkilöautoille, pakettiautoille, moottoripyörille sekä linja-autoille.

Onnettomuustilanteissa pelastusorganisaatioiden on tärkeää saada tiettyjä tietoja onnettomuusautoista. Siinä, missä kuorma-autosta on syytä saada lastitiedot, on linja-autosta saatava tietää matkustajien lukumäärä. Muita tärkeitä tietoja ovat mm. ajoneuvon VIN-tunnus, tyyppi, sijainti ja kulkusuunta ennen onnettomuutta.

Kuva: http://iheero.eu/

eCall-hälytyslaitteet pakollisiksi

Uusissa tyyppihyväksytyissä henkilö- ja pakettiautoissa eCall-hälytyslaiteen on oltava EU-alueella asennettuna pakollisesti 31.3.2018 jälkeen. Tämän jälkeen laitteen pakollisuus tulee voimaan melko nopeaan tahtiin myös muihin ajoneuvotyyppeihin, kuten kuorma- ja linja-autoihin, mukaan lukien myös moottoripyörät.

eCall raskaan kuljetuskaluston hätäviestijärjestelmä Suomessa -projektissa TIEKE selvittää parhaillaan yhdessä VTT:n kanssa raskaan kuljetuskaluston tilaa, niiden hoitamien kuljetuksien ja lastien määriä sekä kuorma-autoille tapahtuneiden onnettomuuksien määriä, laatua sekä olosuhteita huomioiden erityisesti vaarallisia aineita sisältäneet kuljetukset. Lisäksi selvitetään kuljetusyritysten sekä viranomaisten nykyistä toimintaa onnettomuustilanteissa.

Yhteistyötä EU-laajuisesti

Projektissa osallistutaan myös EU-tasoiseen yhteistyöhön, jossa suunnitellaan yhteisiä ja yleisiä toimintaperiaatteita EU-alueelle. Näiden tietojen pohjalta suunnitellaan malli, jonka perusteella viranomaiset saavat tiedot kuorma-autojen onnettomuuksista sekä lasteista sähköisesti mahdollisimman nopeasti ja tarkasti. Lisäksi projektissa valmistuu ehdotus siitä, miten kuljetusyritysten ja viranomaisten olisi kehitettävä toimintaansa, jotta sähköinen tiedonsiirto voitaisiin toteuttaa mahdollisimman tehokkaasti.  

Suomen projektissa on huomioitava myös venäläisissä kuorma-autoissa käytössä oleva ERA-GLONASS-hätäviestijärjestelmä, jonka lähettämiä viestejä viranomaisjärjestelmien on myös pystyttävä käsittelemään.

Projekti alkoi syyskuussa 2016 ja loppuu joulukuussa 2017. Projektin tilaajina ovat Trafi ja Liikennevirasto.

 


 

* Kuljetussuorite, milj. tkm; Kuljetussuorite (tonnikilometri) kuvaa kuljetustyön määrää, joka saadaan kuljetetun tavaramäärän (tonnia) ja kuljetusmatkan pituuden (kilometriä) tulona.

 

Lisää aiheesta: http://www.trafi.fi/tieliikenne/ecall-hataviestipalvelu ja http://iheero.eu/

Lisätietoja projektista: Heikki Laaksamo, etunimi.sukunimi@tieke.fi

Tallenna

Varustettu ilmaisella Atlassian Confluence Community License-lisenssillä, joka on myönnetty hankkijalle TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry / Finnish Information Society Development Centre. Evaluoi Confluencea tänään.

Adaptavist ThemeBuilderKäytössä

Adaptavist ThemeBuilder EngineAtlassian Confluence