Kunnat, tietohallinto ja avoin lähdekoodi

Jos haluat tarjota vieraille erilaisia pullia, niin tilaatko pullat vaiko reseptit?

Miksi tämä hanke?

Kuntien tietohallinto ja avoimen lähdekoodin käyttö ovat aiheita, jotka havaitteen ongelmallisiksi Tieken ja Lapin yliopistokonsernin tekemässä tutkimuksessa.

Kuntien edustajien mukaan kuntien tietohallinnon organisoimissa ja yhteistoiminnassa muiden kunnan toimintojen kanssa on puutteita, joihin toivottiin saatavan parannusta.

Avoimen lähdekoodin ohjelmat voisivat tukea kuntien sähköisten palvelujen kehittämistä. Avoimen lähdekoodin ohjelmilla ei tarkoiteta pelkästään toimisto-ohjelmia vaan niiden käyttöalue on huomattavasti laajempi. Avoimen lähdekoodin ohjelmia on mahdollisuus käyttää lähes kaikissa kunnan palveluissa, sekä hallinnon sisäisissä että kuntalaisille suunnattuissa.

Avoimen lähdekoodin ohjelmistojen yksi etu kunnille olisi ohjelmistojen koodin avoimuus ja mahdollisuus kehittää ohjelmistoja pienissä erissä.

iKontakt-projekti

Projektissa haetaan ratkaisua Lapin kuntien toimintaedellytysten kehittämiseen, erityisesti tietohallinnon ja avoimen lähdekoodin osalta.

Tavoitteet

  • Kuntien tietohallin kehittäminen
  • Auttaa kuntia kehittämään sähköisiä palveluja
  • Toimivia työkaluja kunnille
  • Ehdotuksia ja ohjeita kuntien tietohallinnon tehtävistä, vuorovaikutuksesta ja vastuunjaosta
  • Näkemystä siitä kuinka tietojärjestelmien hankintaa ja hallintaa tehostamalla pysytytään vaikuttamaan kuluihin ja palvelujen laatuun.

Ruotsissa tilataan reseptit

Ruotsin valtio on ottanut etunojaa avoimen lähdekoodin ohjelmistojen hankinnoissa. Ruotsissa keskushallinnon laitos Kammarkollegiet on tehnyt julkisen sektorin laitoksille ja kunnille hankintoja varten puitesopimuksen ja testaa sitä nyt käytännössä neljän vuoden ajan. Puitesopimusmalli avoimen lähdekoodin ohjelmistojen hankinnoissa lienee ensimmäinen Euroopassa.

Puitesopimus on varsin joiltakin osin varsin radikaali ja muuttaa myyjän ja ostajan suhdetta varsin paljon perinteiseen tietotekniikan hankintamalliin verrattuna.

TIEKE selvittää ruotsalaisten firmojen ja julkisen sektorin edustajien kokemuksia hankintamallin hyvistä ja huonoista puolista.

Suomessa kartoitetaan

Suomessa kartoitetaan millaisia avoimen lähdekoodin hankintamalleja on käytössä tai suunnitteilla. Esimerkiksi TIERAssa, VTT:llä tai VM:ssä.

Projektin osapuolet ja toteutusaika

Projektissa ovat mukana Rovaniemen ja Kemi-Tornion seutukunnat, Itä-Lapin kunnat Kemi, Kemijärvi, Ranua, Rovaniemi, Tervola ja Tornio.

Hankeen toteuttavat Lapin yliopisto, Rovaniemen AMK:n ja Kemi-Tornion AMK ja TIEKE.

Projekti alkoi 1.2.2012 ja loppuu 31.12.2012.
Projekti on jatkoa vuonna 2011 tehdylle projektille, jossa selvitettiin kuniten tietohallinnon tilaa.

Projektin taustaa eli tilanne Lapin (ja Suomen) kunnissa?

Kuntien yhteistyö tietohallinnon ja sähköisten palvelujen osalta on jäänyt vähäiseksi. Sähköisten palvelujen kehitysprojektit ovat sitoneet runsaasti varoja, mutta hyödyt ovat jääneet vähäisiksi. Kehityshankkeet eivät myöskään ole synnyttäneet sellaista osaamista, jota voitaisiin välittää toisten kuntien käyttöön tai soveltaa toisissa kehityskohteissa.

Kunnat eivät myöskään ole onnistuneet uudistamaan palvelutuotantoa ja toimintamalleja. Avainasemassa ovat kuntien johto ja tietohallinnon toimijat. Kunnat ovat keskittyneet yleensä tekniikkaan, eivätkä sisältöihin tai taustalla oleviin prosesseihin. Ongelman ydin on siinä, että kunnissa ei ole riittävästi resursseja tietohallinnon ja muun toiminnan yhteiseen johtamiseen.

Avoin lähdekoodi

Avoimella lähdekoodilla tarkoitetaan yleensä tietokoneohjelmia, joissa ohjelman ns. lähdekoodi on kaikkien luettavissa ja sitä voidaan mm. vapaasti muokata edelleen. Tilannetta voisi verrata ruokareseptien avoimuuteen. Jos keksit hyvän pullanteko ohjeen, niin laitatko sen nettiin kaikkien käytettäväksi vai pidätkö sen visusti salassa? Avointa reseptiä voi muut käyttää miten tahtoo: tehdä samanlaisia pullia tai parantaa reseptiä oman mielensä mukaan.

Kunnissa avoimen lähdekoodin ohjelmien käyttö voisi tarkoittaa sitä, että yhden kunnan tilaamaa tietokoneohjelmaa voisi vapaasti käyttää muutkin kunnat. Vaihtoehtoisesti jokin muu kunta voisi tilata ensimmäiseen ohjelmaan täydennyksen mitä ensimmäinen kunta vuorostaan voisi hyödyntää.

Linkkejä avoimesta lähdekoodista

Kansainvälisessä OSI-hankkeessa kehitetään mm. avoimen lähdekoodin lisenssejä.
Suomen avoimen lähdekoodin yhdistys COSS kerää avoimen lähdekoodin kehittäjät yhteen.

Lisätietoja

Timo Simell
timo.simell (at) tieke.fi
+358 9 4763 0433

Adaptavist ThemeBuilder EngineAtlassian Confluence