Siirry metatietojen loppuun
Siirry metatietojen alkuun

Innehållet

eInvoice Forumet

TIEKE harmoniserar det finska eInvoice Forumet. Forumet är en central satsning och träffpunkt för de olika medverkarna på planen, såsom utvecklare, tjänst leverantörer, specialister och användare av den elektroniska faktureringen.

Det huvudsakliga målet med eInvoice Forumet är att befordra det populära tillägnandet och användningen av elektronisk fakturering baserat på allmänna standarder och förfaringssätt. Ett längre mål är att stöda inter- och intra organisationligt samarbete mellan alla medverkare på planen.

Hur fungerar eInvoiceForum?

För att kunna nå sina mål, måste medlemmarna i eInvoice Forumet arbeta tillsammans både on- och offline, med hjälp av rådgivning styrd av en ledningsgrupp.

Rådgivningen

eInvoice Forumets aktiviteter är alla styrda med hjälp av en ledningsgrupp med representanter från ledande eInvoice tjänstleverantörer och banker. Dehär organisationerna är: Arbets- och näringsministeriet, Finansbranschens Centralförbund, Pagero Oy, Statskontoret, Tieto Finland Oy, Apix Messages Oy och TIEKE – Utvecklingscentralen för informationssamhälle.

Att göra nätverk möjliga

Fysiska nätverk mellan olika medlemmarna möjliggörs genom:

  • Medlemmarnas informations morgonmålsmöten två gånger i året
  • Utvecklingsarbeten och brainstorming med övriga medlemmar (tekniska, mjukvara företag och användarorganisationer har alla egna ledningsgrupper)
  • En möjlighet att märka och påverka i definieringen av behoven av de nationella utvecklingsprojekten som finns
  • Medverkan i utvecklingen av internationell elektronisk fakturering

Medlemskap i eInvoice Forumet

Medlemskapet i eInvoice Forumet är öppet för alla. Alla eInvoice tjänstleverantörer, banker, leverantörer av finansiell administrationsmjukvara, ASP operatörer och andra parter som har att göra med finanser och redovisning är bjudna som en bred bas av primäranvändare.

eFaktura

eInvoice är en lösning för elektronisk fakturering , som passar både små och stora företag.

En eInvoice är en modern, pålitlig, säker, kostnadseffektfull och praktiskt en papperslös metod för behandlingen och bearbetningen av fakturorna för varor, tjänster, och andra kostnader. Både företag och privata kunder kan ta emot fakturor i elektroniskt format.

Elektronisk fakturering är ett avgörande steg mot en brädare användning och kunnighet av elektronisk business. Finland är en av de definitive ledarna i världen inom elektroniska banktjänster. Infrastrukturen som används vid samarbetet mellan eInvoice tjänstleverantörer baserar sig på utnyttjandet av den upplupna specialiseringen i detta fält.

I B2B (business-to-business) e-fakturering, är informationen levererad från ett fakturerings system direkt till mottagarens finansiella administrations IT system.

Privata förbrukare kan motta eInvoice genom deras personliga e-bank konton. En eInvoice är grafiskt presenterad på datorskärmen så att dens utseende är likadant som en eInvoice utskriven på papper. Det här minskar fakturornas arkiv arbete, distributions och bekräftelse funktionerna.

Bankerna och e-fakturerings tjänstleverantörer har kommit överens med allmänna handlingar att biträda eInvoice att sändas och mottas på ett pålitligt sätt i ett allmänt huvudnätverk. Det här betyder, att faktureringen mellan den som skickar fakturan och mottagaren av fakturan är levererad I ett uniformt handlingsmönster även om parterna använder tjänster av olika eInvoice tjänstleverantörer.

eInvoice tjänstleverantörerna och bankerna tar hand om anläggningen, underhållningen, övervakningen och kontrollerna över nätverkslinjerna. De tar också hand om alla slags konversioner som behövs för eInvoice, med att ge kunden den möjlighet till att motta och sända eInvoice med den metod som de själv tycker passar dem själva bäst.

Varje tjänstleverantör sätter upp de behövliga anslutningarna som behövs för att sända och ta emot eInvoice enligt deras normala förfaringssätt, antingen självständigt eller i samarbete med en finansiell administrationsmjukvara leverantör eller en ASP operatör.

Lagstiftningen I Skandinavien ordinerar inga besvärligheter för elektronisk fakturering. Som en avsändare av elektroniska fakturor, motsvarar eInvoice tjänstleverantör Posten så att fakturerad data har nytta av samma intimitet och säkerhet som vanlig post. Bokföringens framträdande i de nordiska länderna tillåter användningen av elektroniska arkiv för både tillgodokvitton och kontots räkenskapsbok. Många nordiska företag använder redan elektroniska arkiv. Också EU-lagstiftningen stöder elektronisk fakturering.

  • Ei leimoja

Varustettu ilmaisella Atlassian Confluence Community License-lisenssillä, joka on myönnetty hankkijalle TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry / Finnish Information Society Development Centre. Evaluoi Confluencea tänään.

Adaptavist ThemeBuilderKäytössä

Adaptavist ThemeBuilder EngineAtlassian Confluence