TYVI är en förkortning av den finska benämningen på dataflöden mellan företag och myndigheter (tietovirrat yritysten ja viranomaisten välillä).

TYVI-systemet erbjuder företagen ett enhetligt sätt för att lämna uppgifter på elektronisk väg till myndigheter och instanser som sköter myndighetsuppgifter.
Avsikten med TYVI-systemet är att underlätta företagens skyldighet att lämna uppgifter och därmed minska den arbetsmängd och de kostnader anmälningarna medför.
Företagen kan i princip lämna uppgifterna på elektronisk väg helt gratis. Den myndighet som tar emot informationen betalar TYVI-operatören för uppgifterna som myndigheten erhållit.

Tilläggsinformation

Finansministeriet

Markus Rahkola, 02955 30139

Marjukka Ala-Harja, 02955 30489

E-adress: förnamn.efternamn@vm.fi

Information om TYVI-tjänsterna

Hur kan man börja?

TYVI-operatörerna

Vilka uppgifter kan lämnas?

TYVI-program (Suomeksi)

Valtiovarainministeriö, Finansministeriet.
Adaptavist ThemeBuilder EngineAtlassian Confluence