Tietoyhteiskunta-akatemia - Tie kohti uutta tietoyhteiskuntaa

Siirry metatietojen loppuun
Siirry metatietojen alkuun

Tietoyhteiskunta-akatemian tunnuskuva

 

Suuri yhteiskunnallinen muutos onnistuu vain yhteistyöllä. Uudenlainen toimintakulttuuri, uudet toimintamallit ja teknologiat murtavat raja-aitoja ja toiminnallisia siiloja. Tarvitaan toimialat ylittäviä näkökulmia, katsetta oman pihapiirin ulkopuolelle sekä yhteistyötä. TIEKE perusti Tietoyhteiskunta-akatemian vastatakseen digitaalisuuden vauhdittamisen haasteeseen. Teesit kiteyttävät vuoden 2016 akatemian työskentelyn.

Huomisen menestys perustuu tämän päivän päätöksiin!

Digitaalinen kehitys on haaste ja mah­dollisuus, mutta se herättää myös pelkoa ja vastustusta. Muutos edellyttää huomattavaa panostusta ihmisiin, osaamiseen ja toimin­takulttuurien kehittämiseen. Se edellyttää avointa, rohkeaa ja joustavaa suhtautumista. Yritysten, yhteisöjen ja yhteiskunnallisten päättäjien tulee ottaa edelläkävijän rooli ja vaikuttaa tulevaisuuden uskoa sisältävän suh­tautumistavan edistämisessä.

Tietoyhteiskunta-akatemiassa verkostoidutaan ja jaetaan yhteiskuntavastuuta

Tietoyhteiskunta-akatemia on yhteiskunnallisen vuoropuhelun ja yhdessä tekemisen foorumi ja monialainen vaikuttajien verkosto. Akatemian yhteistyökumppanit ja TIEKE kan­tavat yhteiskunnallista vastuuta digitaalisen kehityksen vauhdittamiseksi ja kehitysaske­leiden löytämiseksi. Kumppanit edustavat alansa johtavia asiantuntijaorganisaatioita, jotka ovat valmiita jakamaan tietoa ja osaamistaan.

Uuden tietoyhteiskunnan teesit digitalisaatiota vauhdittamaan

Ensimmäinen toteutus on nyt takana. Uuden tietoyhteiskunnan teesit on kiteytys Tietoyhteis­kunta-akatemian 2016 työskentelystä. Akatemia nosti esiin digitalisoituvan maailman mukanaan tuomia muutoksia ja vaatimuksia suomalai­selle yhteiskunnalle, ja alus­tukset siivittivät työpajojen keskustelua.

Tulevaisuuteen kan­salaisten, asiakkaiden ja käyttäjien ehdoilla

Digitaalisten palvelujen tulee olla helppokäyttöisiä ja helposti saavutettavissa sekä tukea organisaation liiketoiminnan kehittymistä. Niitä kehitetään ennen kaikkea kansalaisten ja asiakkaiden tarpeista lähtien tarkoituksena helpottaa arjen toimintaa. Näin muutoksille voi tulla luonnollinen tuki, toimii yksilö sitten palvelujen asiakkaa­na tai organisaation työntekijänä.

Tietoyhteiskunta-akatemian 2016 seitsemän teesiä

Digi vaikuttaa kaikkeen

Digitalisoituminen vaikuttaa kaikkeen ja kaikkiin: organisaatioiden liiketoimintaan, rakenteisiin, toiminta­malleihin ja johtamiseen. Teknologia tarjoaa välineitä monenlaisiin raja-aitojen ylittämisiin, jotta muutokset saadaan toteutettua. Tarvitaan rohkeutta tarttua uusiin mahdollisuuksiin, kokeiluihin ja toimintatapoihin sekä kykyä hyödyntää toimivia elementtejä uuden liiketoiminnan pohjana.

Osaamisen avaimet

Uudistuminen ja digitaalisen osaamisen kehittämi­nen leikkaavat läpi kaikkien teesialueiden. Osaamisen kehittäminen on organisaation strategiseksi tekijäksi. Tulevaisuuden osaamista kehitetään organisaation arjessa ja muutosta johdetaan aktiivisesti. Kilpailukykyinen organisaatio osaa hyödyntää tietoa ja kehittää nopeasti uutta osaamista.

Yhteinen matka jatkuu

Nyt on aika tarttua tilaisuu­teen ja jatkaa Tietoyhteiskunta-akatemian perusajatuksen jalostamista ja löytää konk­reettisia eteenpäinmenon askelia. Yhteinen tahtomme on tehdä Suomesta kilpailukykyinen, uudistuva ja ihmislä­heinen yhteiskunta.

Katseet ja askeleet suuntaavat kohti seu­raavaa Tietoyhteiskunta-akatemian toteutusta. Kaikki arvokas tällä tiellä syntyy vuorovaiku­tuksessa!

 

Kirsti Timperi
TIEKEn toiminnanjohtaja

 


 

Lataa Tietoyhteiskunta-akatemian julkaisu (pdf, 5MT)

Julkaisu (pdf) kertoo sanoin ja kuvin tunnelmista ja henki­löistä, jotka mahdollistivat onnistuneen kokonaisuuden sekä yhteistyön tuloksena syntyneet seitsemän teesiä.

Tietoyhteiskunta-akatemian verkkosivulle

Tietoyhteiskunta-akatemian verkkosivustolle

 

Tule mukaan vuoden 2017 Tietoyhteiskunta-akatemiaan yhteistyökumppanina, yhteiskunnan päättäjänä tai vaikuttajana. Ilmaise kiinnostuksesi jo nyt merja.sjoblom[at]tieke.fi, puh. 050 567 6893, niin otamme sinuun yhteyttä.


 

Tietoyhteiskunta-akatemian kumppanit 2016

 

 

 

 

Varustettu ilmaisella Atlassian Confluence Community License-lisenssillä, joka on myönnetty hankkijalle TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry / Finnish Information Society Development Centre. Evaluoi Confluencea tänään.

Adaptavist ThemeBuilderKäytössä

Adaptavist ThemeBuilder EngineAtlassian Confluence